Levenmetdysartrie.be

Is dysartrie te verhelpen?

Het woord dysartrie bestaat eigenlijk uit twee woorden: dys, wat niet volledig betekent, en artrie, wat staat voor uitspreken (articuleren). Dysartrie is het gevolg van een aandoening in het zenuwstelsel. Dit heeft tot gevolg dat er een spraakstoornis is ontstaan.

Door deze aandoening worden er een of meer spieren in hun werking gestoord die gebruikt worden om te kunnen spreken. Dysartrie is iets heel anders dan bijvoorbeeld afasie. Wanneer er sprake is van afasie houdt dit in dat ideeën of gedachten niet goed in taal kunnen worden omgezet.

Wanneer er sprake is van dysartrie kan de patiënt wel woorden en zinnen formuleren, echter deze worden niet juist en onduidelijk uitgesproken. Ook kunnen er door dysartrie ademhalingsproblemen ontstaan en kan de stem van de patiënt anders klinken.

Moeilijk te verstaan

Een ding wat kenmerkend is voor mensen die lijden aan dysartrie is dat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Patiënten met dysartrie kunnen moeilijk articuleren of moeilijk woorden uit kunnen spreken.

Het kan ook voorkomen dat er sprake is van een stem die zacht of hees is. Daarnaast kan een eentonige stem een teken van de aandoening zijn. Dit geldt ook voor een nasaal stemgeluid, oftewel door de neus praten.

Wanneer er sprake is van een CVA, een beroerte, is er in veel gevallen sprake van een gedeeltelijke gezichtsverlamming. Hierdoor verandert niet alleen de mimiek van het gezicht van de betreffende patiënt, er kan ook door kauw en/of slikproblemen dysfagie optreden.

Mogelijk herstel bij dysartrie

Wel is het zo dat nadat dysartrie is ontstaan er sprake is van een gedeeltelijk herstel van het spraakvermogen. In bijna geen enkel geval geldt dat het spraakvermogen weer volledig zal herstellen.

De behandelingen voor dysartrie worden uitgevoerd door een logopedist. Wanneer er veel wordt geoefend blijkt uit de praktijk dat er vaak nog verbetering mogelijk is. Partners, vrienden en bekenden van de patiënt kunnen hierin een grote rol spelen.

Om te beginnen gaat de logopedist bij de diagnose dysartrie onderzoek doen naar zowel het gevoel in als het functioneren van de spieren van de patiënt. Daarnaast wordt er naar zowel de stem als naar de verstaanbaarheid gekeken.

De behandeling door de logopedist richt zich erop de patiënt zich beter verstaanbaar te laten maken. Hierbij wordt aandacht besteedt aan de motoriek van de mond, ademhaling, stemgeving en de uitspraak.