Levenmetdysartrie.be

Dysartrie, wat is het?

Iemand die lijdt aan dysartrie heeft last van een spraakstoornis. Deze is door een neurologische aandoening ontstaan. Het kan voorkomen dat patiënten die aan dysartrie lijden moeite hebben om te spreken. Het kan ook voorkomen dat mensen door deze aandoening slecht te verstaan zijn.

Omdat er bij dysartrie sprake is van een neurologische aandoening, kan het voorkomen dat patiënten last hebben van spieren die niet meer goed werken. Het kan met dysartrie ook voorkomen dat bepaalde spieren verlamd raken.

Er zijn veel spieren nodig om zowel goed als verstaanbaar te kunnen praten. Dit zijn de spieren die zorgen voor:

●       Stemgeven, hoogte van de stem en hardheid

●       Ademhalen

●       Articuleren (uitspraak)

Kenmerken en oorzaken van dysartrie

Wat de kenmerken van dysartrie betreft, deze zijn afhankelijk van het gebied in het zenuwstelsel beschadigd is geraakt. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde spraakbewegingen te gespannen, te traag, te slap, te snel, ongecoördineerd of niet meer nauwkeurig zijn.

Spieren in de mond regelen niet alleen de spraak maar ook het kauwen en slikken. Dit zorgt ervoor dat er, wanneer er sprake is van dysartrie, het ook voor kan komen dat er bij patiënten die aan deze aandoening lijden ook sprake kan zijn van een slikstoornis.

Er zijn meerdere aandoeningen waardoor dysartrie kan ontstaan. Dit kan zijn door:

●       Trauma na een ongeval

●       Spierziekten zoals MS of ALS

●       Neurologische oorzaak zoals bijvoorbeeld Parkinson

●       Hersentumor

●       Beroerte

Behandelingen

Wordt er door een arts dysartrie vastgesteld, dan zal deze je doorsturen naar een logopedist. Deze zal vervolgens onderzoek doen naar ademhaling, stemgeving, verstaanbaarheid, articulatie en naar de melodie en de luidheid van het spreken.

Zodra met zekerheid is vastgesteld dat er sprake is van dysartrie kan er worden gestart met een behandeling. Het doel hiervan is om te zorgen dat de spraak en verstaanbaarheid door deze behandeling worden verbeterd.

Tijdens de behandeling is het belangrijk om zo goed mogelijk van de mogelijkheid om oefeningen te doen gebruik te maken. Daarnaast is het belangrijk om mensen in de omgeving van de patiënt op de hoogte te stellen over de aandoening.

Wie aan dysartrie lijdt kan de mensen in zijn of haar omgeving het beste vertellen hoe zij erbij kunnen helpen om de patiënt weer beter te laten spreken. Wanneer mensen weten wat er precies aan de hand is zullen ze meer begrip hebben en misschien de patiënt met spraak kunnen helpen.