Levenmetdysartrie.be

Welke behandeling is er voor dysartrie

Zodra iemand met dysartrie uit het ziekenhuis wordt ontslagen, zal er een behandeling worden gestart. Vaak is het gelukkig zo dat er sprake is van herstel van het spraakvermogen. Wel geldt dat volledig herstel bijna nooit voorkomt.

Iemand die dysartrie heeft zal in bijna alle gevallen worden doorverwezen naar de logopedist. Soms zijn er nog meer therapieën nodig. Hieronder kunnen onder andere ergotherapie en fysiotherapie nodig zijn. Voor deze laatste behandelingen kan de patiënt terecht in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Logopedie

Wanneer er sprake is van logopedie kan de patiënt kiezen voor een praktijk in de buurt. Het kan ook voorkomen dat er wordt doorverwezen naar een logopedist in het revalidatiecentrum of in het ziekenhuis wanneer de patiënt nog meer zorg nodig blijkt te hebben.

Naar de logopedist

Om te beginnen zal de logopedist eerst onderzoek gaan doen naar het functioneren van de spieren en hoe het met het gevoel van de patiënt zit. Daarnaast zal de logopedist ook de stem en het spraakvermogen van de patiënt beoordelen.

Bij logopedie draait het erom dat de spraak van de patiënt verbeterd wordt. Daarom wordt de patiënt door de logopedist geleerd hoe deze optimaal gebruik kan maken van zijn of haar persoonlijke mogelijkheden.

Over het algemeen gaat logopedie beginnen met de lichaamshouding. Deze dient juist en symmetrisch te zijn. Daarnaast zal de logopedist aandacht besteden aan de mondmotoriek. Dit is zowel bij het spreken als bij eten en drinken belangrijk.

Verder wordt er tijdens logopedie aan ademhaling, stemgeving en uitspraak gewerkt. De logopedist zal niet alleen advies geven aan de patiënt, maar ook aan zijn of haar omgeving. De resultaten van logopedie zijn afhankelijk van de ernst van de dysartrie.

Mocht er uit het onderzoek van de logopedist naar voren komen dat de patiënt ook met logopedie niet beter gaat spreken, dan kan het voorkomen dat er met de patiënt en zijn of haar omgeving een geschikt communicatiemiddel wordt gezocht. Hieronder kunnen diverse artikelen vallen.

Het kan zijn dat de logopedist adviseert om een gebaren- of tekensysteem te gebruiken om de communicatie met de omgeving te verbeteren. Ook kan het voorkomen dat de logopedist een elektronisch communicatiehulpmiddel adviseert zodat er beter tussen de patiënt en zijn of haar omgeving kan worden gecommuniceerd.